Gravermedhjælper til Hellevad og Ørum Kirker søges

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hellevad-Ørum sogne søger en gravermedhjælper ved Hellevad og Ørum kirker, med virkning fra 1. april 2024.

Den primære opgave vil være at udføre praktiske graveropgaver ved de to kirker og kirkegårde i samarbejde med graveren, der har det overordnede ansvar for sognets to kirkegårde.

Stillingen er på 30 timer pr. uge i sæsonen. Stillingen er tidsbegrænset og forventes at ophøre den 30. november 2024.

Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes timer ud over de 30 timer ugentligt, f.eks. ved grandækning.

Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, hvor du i samarbejde med graveren og øvrige gravermedhjælpere varetager det daglige arbejde.

Gravermedhjælperen har følgende kerneopgaver:

 • varetage kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • varetage vedligeholdelse af præstegårdshave
 • kan planlægge arbejdet i samarbejde med graveren
 • varetage kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger
 • rengøring og pasning af kirkerne 

Vi forventer, at du:

 • er udadvendt og imødekommende og har flair for en god og seriøs betjening af kirkegårdens brugere
 • har erfaring med, eller er interesseret i at oplæres i, kirketjeneste og trives med at gøre tjeneste i kirkens rum
 • har gode samarbejdsevner
 • selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet
 • er indstillet på at varetage forefaldende arbejdsopgaver
 • har kørekort til personbil

Hellevad-Ørum sogn har i alt 5 ansatte, heraf 1 graver og 4 gravermedhjælpere. Graveren har det overordnede ansvar for begge kirkegårde. Som vores nye gravermedhjælper vil du i samarbejde med graveren og de øvrige gravermedhjælpere, få ansvaret for den praktiske del af arbejdet ved sognets kirkegårde i det daglige arbejde. Administration af begge kirkegårde varetages af graveren. 

Kirkerne har automatisk ringeanlæg.

Ansættelse sker ved Hellevad-Ørum Sognes Menighedsråd beliggende Bredkærsvej 22, Klokkerholm, 9320 Hjallerup.

Der er desuden pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet, i overensstemmelse med de aftaler som menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Lis Kroer, på telefon 28680026.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 267.702,64 (trin 1) og kr. 275.177,14 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 307.357,61 (trin 1) og kr. 316.560,47 (trin 2) (nutidskroner).  Der sker aflønning på timeløn.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8449fortrolig@sogn.dk. Att. kontaktperson Lis Kroer.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 15. december 2024.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brønderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: deltid (29-29 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Hellevad Kirke, Bredkærsvej, 9320 Hjallerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950475

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet