Pædagog til vuggestue

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 Pædagog til vuggestuen i Børnehuset Petra

Børnehuset Petra søger en pædagog-uddannet barselsvikar, med tiltrædelse 1. juni. Stillingen er på 37 timer om ugen.
Børnehuset Petra er en ud af 8 institutioner i område øst i Brønderslev kommune. Børnehuset Petra er et integreret dagtilbud med børn fra 0-6 år. Stillingen er i vuggestuen, men vi er et hus, hvor vi samarbejde og hjælper hinanden på de forskellige stuer. Børnehaven er normeret til 70 børn og vuggestuen til 20 børn.
Vi er beliggende i Hjallerup med Tennisskoven som nabo, og samtidig er vi tæt på Hjallerup bymidte, hvor der er gode busforbindelser fra både Aalborg, Frederikshavn og Dronninglund.

 

I vores daglige arbejde i børnehuset Petra har vi et særligt fokus på at skabe trygge og nærværende relationer til alle børn. De daglige rutiner er med til at skabe tryghed, og de er en vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi arbejder derfor bevidst med rutiner og forudsigelighed for alle børn gennem spændende læringsmiljøer, samt nærværende og anerkendende voksne. 
I Børnehuset Petra ser vi forældresamarbejdet som en vigtig forudsætning for barnets trivsel, og vi vægter derfor et tæt samarbejde med forældrene højt, hvormed de ligeledes er inddraget i vuggestuens hverdag.
I Børnehuset Petra har vi et stort fokus på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dette opleves blandt andet gennem vores arbejde med de pædagogiske rutiner og de læringsmiljøer, vi stiller til rådighed for alle børn. I Børnehuset har vi ambitioner på alle børns vegne, og derfor stræber vi efter at skabe trygge lærings- og udviklingsmuligheder for alle børn. Du kan læse meget mere om os på;  Dagtilbudsområde Øst (aula.dk)

 

I børnehuset er dokumentation, evaluering og åbenhed vigtige redskaber i vores udvikling og daglige arbejde, og derfor synliggør vi også vores praksis overfor børn, forældre og kollegaer. 
Vi arbejder med vores tilsynsrapport og bruger den som et pædagogisk redskab til at fremme kvaliteten i vores dagtilbud. Vi arbejder ud fra ICDP og bruger KVALid til evaluering og udvikling af kvaliteten i vores praksis. Du kan læse om KVALid her;

 KVALid - Kvalitet i dagtilbud (ucn.dk)                               

 

I Petra kan vi tilbyde dig:

 • Faglig udvikling via ICDP-uddannelse og arbejdet med KVALid.
 • Et hus med mange nysgerrige og læringsparate børn.
 • En personalegruppe med masser af smil, arbejdsglæde og høj faglighed.
 • Et hus som inddrager forældrene i hverdagen.
 • En synlig dagtilbudsleder, som arbejder og tror på inddragelse gennem procesledelse og høj faglighed.
 • Et hus der vægter faglig sparring og refleksion.
 • Et børnehus, der vægter børn og voksnes udvikling, læring, trivsel og samarbejde

 

Vi søger en pædagog der:

 • Har arbejdsglæde😊
 • Brænder for at udvikle trygge og nærværende relationer til børn, forældre og kollegaer.
 • Er optaget af at tilrettelægge og understøtte inspirerende læringsmiljøer til de mindste børn.
 • Vil arbejde med faglighed, sparring, dokumentation og evaluering.

 

Kontakt endelig dagtilbudsleder Elvira Holst på telefon 21382291 for flere oplysninger.
Du kan læse mere om Brønderslev børnesyn her boernesyn_web.indd (udviklingifaellesskaber.dk)

 

Vi afholder samtaler d. 24. april. Vi glæder os til at høre fra dig😊

 Læs mere vigtig info om Dagtilbudsområde Øst her: Når du søger arbejde hos os | Dagtilbudsområde Øst

Timetal

Er timetallet ikke optimal for dig, så kontakt dagtilbudsleder Elvira Holst på 21382291

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst. 

I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig.
 
Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er:  

 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv 
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel.

 

Brønderslev Kommunes medarbejdersyn bygger på følgende: 

 • Vi er "I samspil med borgerne”, hvilket vi støtter op gennem vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. 
 • I Brønderslev Kommune og på den enkelte arbejdsplads, er det både naturligt, legitimt og velset, at medarbejdere viser interesse for og debatterer arbejdspladsens forhold gennem dialog og samarbejde.
 • Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Brønderslev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Brønderslev Kommune, Granvej 13, 9320 Hjallerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6026172

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet