Kommunen opfordrer: Ansøg om midler fra Landdistrikternes Udviklingspulje

dato

Brønderslev Kommune opfordrer landsbyer og landdistrikter til at ansøge om midler fra Landdistrikternes Udviklingspulje.

Puljen, der har en ansøgningsfrist den 5. november 2023, har i år afsat op til 500.000 kr. til finansiering eller medfinansiering af projekter.

Projekter med et samlet budget på mindst 20.000 kr. kan modtage støtte, og puljen støtter med et éngangsbeløb. Støtten kan gå til markedsføring af lokalsamfund, opgradering af fysiske faciliteter, lokale aktiviteter og meget mere.

Puljen har til formål at styrke lokale fællesskaber, bosætning i mindre lokalsamfund, attraktive mødesteder og natur samt tiltag med fokus på stedbundne potentialer, klima og bæredygtighed.

Ansøgning kræver en række informationer, herunder projektbeskrivelse, budget, kontaktinformation og CVR-nummer.

Ansøgningsportalen findes via et selvbetjeningslink. For mere information, kontakt Emma Rendbæk fra Sekretariatet for Teknik og Miljø.


https://www.bronderslev.dk//om-kommunen/nyheder-og-postlister/nyheder/landdistrikternes-udviklingspulje
Kilde: Brønderslev Kommune